Thứ Tư, Tuần XII Thường Niên, Năm C

SỐNG LỜI CHÚA

TIN MỪNG : Mt 7,15-20

Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 

Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”

Read more...

Suy Niệm Lời Chúa

  • 1

Tin Giáo Xứ

Tin Thời Sự

Huấn Từ Đức Thánh Cha

Lời Chúa Mỗi Ngày

  • Hãy làm công việc của người loan báo Tin Mừng. Tôi sắp phải đổ máu và Chúa sẽ trao cho tôi vòng hoa dành cho người công chính.

    Trích thư 2 Ti-mô-thê. 4,1-8
  • Thiên Chúa ủi an chúng ta, để chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.

    Trích thư 2 Cô-rin-tô. 1,1-7

  • Ai tin vào người Con, thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con, thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.